Next generation Wi-Fi® connectivity

Wi-Fi CERTIFIED 6™

Odoo image and text block

โปรแกรมการรับรองอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน IEEE 802.11ax ช่วยให้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ยุคใหม่เพิ่มความจุความครอบคลุมและประสิทธิภาพที่ผู้ใช้ต้องการ แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อมากมายเช่นสนามกีฬาและสถานที่สาธารณะอื่น เครือข่าย Wi-Fi CERTIFIED 6 ช่วยลดการใช้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทุกสภาพแวดล้อมรวมถึงสมาร์ทโฮมและผู้ใช้อินเตอร์เน็ต.

 

Key benefits of Wi-Fi CERTIFIED 6 technology

 

Higher data rates

 

Increased capacity

 

Performance in environments 

with many connected devices

 

Improved power efficiency

Wi-Fi CERTIFIED 6 เป็นโครงสร้างที่รับรองสำหรับกลุ่มคนจำนวนมากและผู้ใช้ที่เกิดขึ้นใหม่ จากความลื่นไหลของจอภาพยนตร์ที่ความละเอียดสูงพิเศษ  ไปจนถึงแอพพลิเคชั่นธุรกิจที่ต้องการความถี่ของคลื่นวิทยุสูง และ มีค่าความหน่วงที่ต่ำในการเชื่อมต่อและได้ผลที่ในวงกว้าง แม้ในสถานที่ที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เช่น สนามบิน หรือ สถานีรถไฟ เป็นต้นMobile WiFi Hotspot for Events Temporary Event WiFi Rental


Any type of event requiring short-term Internet service

Thinking about setting up WiFi
and temporary internet access for event? 


What Types Of Events

Does Made By WiFi Support?

Odoo - Sample 1 for three columns

Pop-up Shops

Product Launches
Odoo - Sample 2 for three columns

Trade Shows

Outdoor Events

 

Odoo - Sample 3 for three columns

Exhibition 

Odoo - Sample 1 for three columns

Hackathons

Conferences and Conventions

Odoo - Sample 3 for three columns

Fashion Shows

 

Odoo - Sample 3 for three columns

Movie Shoots

Festivals

Total devices 

เราสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ได้กี่เครื่อง? คำตอบคือ ไม่จำกัด ทุกคนสามารถใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของงาน ผู้จัดกิจกรรม พนักงาน หรือผู้เข้าร่วมงาน สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ทุกคน


Network usage 

เราสามารถใช้งานอะไรได้บ้างเมื่อเชื่อมต่อ WiFi? คุณสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตพื้นฐานได้ทั้งหมด เช่น การใช้งานเว็บบราวเซอร์ หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ แต่หากต้องการทำ Video Streaming หรือการใช้งานที่ต้องใช้ bandwidth สูง จำเป็นต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าCellular coverage 

ในบางอีเวนท์อาจจะมีพื้นที่ที่เป็นจุดบอดที่ 4G ไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือแม้ว่าคุณจะมีเสาส่งสัญญาณตั้งอยู่ใกล้ๆ แต่เมื่อมีคนอยู่ในบริเวณนั้นเยอะ แย่งกันใช้งานอินเตอร์เน็ตในเวลาเดียวกัน ก็อาจทำให้เกิดพื้นที่ที่เป็นจุดบอดได้ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อหลายๆ คน WiFi สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้


Equipment type 

ในการจัดงานอีเวนท์ควรคำนึงถึงประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ WiFi ด้วย ไม่ควรราคาถูกเกินไป หรืออุปกรณ์ที่ใช้ควรทันสมัย เราใช้ Ruckus Wireless 802.11ac Wave 2 access points และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ทันสมัยเพื่อบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกอีเวนท์


Coverage area 

คุณควรจะรู้ก่อนว่างานอีเวนท์นี้จะจัดที่ใด ในอาคารหรือกลางแจ้ง พื้นที่กว้างประมาณไหน การคำนึงถึงพื้นที่จัดงานหรือพื้นที่ที่คนจำนวนมากมาชุมนุมกันเป็นสิ่งสำคัญในการคำนวณการให้บริการ WiFi อย่างมีประสิทธิภาพ 

Internet service 

ควรพิจารณาความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ตว่าคุณต้องการใช้เท่าไหร่ จัดลำดับความสำคัญของงาน งานไหนที่สำคัญที่ต้องใช้ข้อมูลมาก เนื่องจากการให้บริการอินเตอร์เน็ตชั่วคราวนั้นอาจมีราคาสูง เราสามารถให้คำปรึกษาแก่คุณเรื่องการวางแผนการจัดการอินเตอร์เน็ตได้ การวางแผนที่ดีจะช่วยให้คุณประหยัดมากขึ้น
On-site support 

ในการจัดงานอีเวนท์ไหน ไม่ควรมีส่วนไหนของงานที่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิค คุณควรมีแผนสำรองหรือมีช่างเทคนิคประจำอยู่ในงานตลอดเวลา 


Branding over WiFi 

เรารู้ดีว่าการจัดงานอีเวนท์ของคุณถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างแบรนด์ สร้างการรับรู้ และการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับลูกค้า เรามีบริการช่วยออกแบบสื่อต่างๆ ที่คุณต้องการส่งถึงลูกค้าหรือผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ หรือสร้างความประทับใจ รวมไปถึงการเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้าด้วย

 

Please don’t hesitate to contact us with any questions,   

concerns, or issues you may have