Digital Service Portal

More creativity to get in touch with your customers

 
|  SOCIAL NETWORK CAPTURING 
ENGAGE YOUR GUESTS 

 
|   GUEST PORTAL  
MOBILE WEB CONTENT
ใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลโซเชียลเน็ตเวิร์ค อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ของลูกค้าที่ล็อกอินเข้าใช้บริการ Digital Service Portal ของคุณ
Digital Service Portal ประกอบด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะสมตามประเภทธุรกิจ นอกจากนี้ ยังใช้งานได้ดีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือการบริการของคุณได้ง่ายขึ้น

 
|  INSIGHT  
UNDERSTAND YOUR GUEST BEHAVIOR 

 
|   E-MARKETING  
EXTEND YOUR BUSINESS
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ Digital Service Portal ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ง่ายขึ้น 

การทำการตลาดผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถทำได้ง่าย สร้างการรับรู้แบรนด์มากขึ้น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลายช่องทาง

Online Social Presence 

and Brand Awareness
Multi-Langauge
e-Menu


Higher level of 

Brand equity
Accurate data report
Satisfy customer

Odoo image and text block

Easy to update  

with non-coder skills 

Super easy to set up and 

can be use anywhere

How to access 

You won’t reach millions of people,  but you will reach the right people.   
 


Request demo

Digital service portal free trial 

Our Additional Services

Odoo image and text block

Wi-Fi CERTIFIED 6 เป็นโครงสร้างที่รับรองสำหรับกลุ่มคนจำนวนมากและผู้ใช้ที่เกิดขึ้นใหม่ จากความลื่นไหลของจอภาพยนตร์ที่ความละเอียดสูงพิเศษ  ไปจนถึงแอพพลิเคชั่นธุรกิจที่ต้องการความถี่ของคลื่นวิทยุสูง และ มีค่าความหน่วงที่ต่ำในการเชื่อมต่อและได้ผลที่ในวงกว้าง แม้ในสถานที่ที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เช่น สนามบิน หรือ สถานีรถไฟ เป็นต้น

Mobile WiFi Hotspot for Events Temporary Event WiFi Rental

Any type of event requiring short-term Internet service

กำลังมองหา WiFi Hotspot สำหรับงานอีเวนท์อยู่หรือเปล่า?
เรามีบริการให้เช่าอุปกรณ์เชื่อมต่อ WiFi ชั่วคราว 

Learn more